Disclaimer

IntES heeft deze website met grote aandacht gecreëerd en we onderhouden het dan ook zorgvuldig. Desondanks is het niet uit te sluiten dat er onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie op de website voorkomen. IntES aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Op de website wordt, onder meer via hyperlinks, verwezen naar informatie die door derden is verstrekt of beschikbaar is gesteld. Deze informatie is niet gecontroleerd op juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit door IntES. IntES wijst iedere aansprakelijkheid in dit verband uitdrukkelijk van de hand.

Bezoekers hebben uitsluitend het recht om de informatie te bekijken en de online aangeboden functies te gebruiken. Geen enkele inhoud of functie mag worden gekopieerd, gereproduceerd of gepubliceerd in welke vorm dan ook zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van IntES.

Informatie die via deze website naar IntES wordt verzonden is niet beveiligd, tenzij anders aangegeven in de privacyverklaring. Om deze reden kan de inhoud van berichten niet als vertrouwelijk worden beschouwd en wordt deze op eigen risico van de gebruiker verzonden.

Deze website is getest in verschillende internettoepassingen. Mocht u van mening zijn dat de website niet naar behoren functioneert, laat het ons dan vooral weten.