Construction Management

Construction Management (CM) is een professionele dienst die gebruik maakt van gespecialiseerde technieken voor bouwmanagement. Het doel is om toezicht te houden op de planning, het ontwerp en de bouw van een project. Deze dienst wordt verleend vanaf het begin van de bouw tot en met de overhandiging van het eindproduct aan de klant. Het doel van Construction Management is het beheersen van de tijd, levering, kosten en de kwaliteit van een project op de bouwplaats – in nauwe samenwerking met de projectmanager.

On-Site Support

Onze teams op locatie werken fulltime om de klant te ondersteunen bij de volgende activiteiten:

 • Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu (QHSE) Management;
 • Site Management;
 • Bouwtoezicht per discipline;
 • Beheersen van de planning, voortgang, kosten en kwaliteit;
 • Inbedrijfstelling;
 • Kwalificatie- en validatiediensten (voor farmaceutische projecten).

IntES stelt aan het begin van een project het Constructie Management-team aan, dat onder toezicht van de projectmanager valt en geleid wordt door een Construction Manager ter plaatse. Het Construction Management-team houdt toezicht op alle on site-bouwactiviteiten, zodat de wensen van onze klanten te allen tijde worden nageleefd tijdens de bouw.

Verantwoordelijkheden binnen Construction Management van ingenieursbureau IntES

Het Constructie Management-team van IntES is verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:

 • Samen met de klant hun doelstellingen en eisen beoordelen;
 • De Construction Manager fungeert als de coördinerende schakel tussen het projectteam (de klant, ontwerpers en aannemers). Deze persoon beheert het ontwerpproces en organiseert vergaderingen waarvan hij of zij vindt dat deze bijgewoond moeten worden door de klant en het projectteam;
 • Zo nodig commentaar leveren op de opgestelde specificaties. Toetsing op de naleving van veiligheidsvoorschriften, goede bouwpraktijken, projecttekeningen en de verdere voortgang daarvan tot uitvoeringstekeningen en alle prestatie- en gedetailleerde specificaties;
 • De klant adviseren en oplossingen aandragen voor de keuze, beschikbaarheid en prijs van materialen, werkmethoden, bouwsystemen en apparatuur. Dit geldt ook voor de vereisten voor aannemers om off-site ontwerpen en off-site fabricage van onderdelen uit te voeren;
 • Bouwmanagement-advies en oplossingen aandragen voor alle aspecten van buildability met betrekking tot het voorgestelde ontwerp voor elk element van het project en over de haalbaarheid van constructietoleranties;
 • Adviseren over en effectief beheren van alle pre-constructiewerkzaamheden, waaronder verkenningswerkzaamheden en aanbevelingen;
 • Het projectteam adviseren over eventuele afwijkingen tussen voorlopige informatie die voor commentaar is verstrekt en de informatie die voor constructiedoeleinden is verstrekt, en het proces van verwerking van correcties beheren om deze weg te nemen
 • Samen met het ontwerpteam het proces adviseren en managen om goedkeuring en technische voorwaarden te verkrijgen voor aansluitingen met bestaande utilities (gemeentelijk). De algemeen ontwerper adviseren en managen om bij de gemeentelijke autoriteiten bevestiging te verkrijgen van de geldigheid van alle uitgegeven technische voorwaarden voor onder meer elektrische stroomvoorziening, watervoorziening, riolering, verwarming, radio en telefoonlijnen.
 • Op verzoek van de opdrachtgever zal de bouwmanager met zijn team de opdrachtgever bijstaan bij de uitvoering van de verzekeringsvoorwaarden voor het verzekeren van bouwrisico’s.

Neem contact op met ons team voor een aanpak op maat vanuit een klantgericht perspectief.