Smart Site Data Control

Vandaag de dag is het essentieel om over een effectief beheersysteem voor fabrieksdocumenten te beschikken. U wilt immers op ieder moment van de dag kunnen inzien wat de status van een project is of wat er in het verleden is gebeurd. Smart Site Data Control van IntES is interessant voor iedere plant owner vanwege het dynamische karakter van de bedrijfsvoering binnen de productieomgeving.

Bij IntES maken we gebruik van Autodesk-software zoals Autocad, Autocad Plant 3D, Inventor, Navisworks, BIM 360, Autodesk Docs, en Autodesk Vault. Uiteraard beperken we ons niet tot deze systemen als de klant voorkeur heeft voor andere software.

Smart Data: Techniek van de 21e eeuw

In de Service Level Agreement (SLA) biedt IntES u de mogelijkheid om tekeningen en documentatiepakketten te beheren. Denk hierbij aan het up-to-date houden van:

  • Piping en Instrumentatie Diagrammen (P&ID’s)
  • Electrische schema’s
  • Overzichtstekeningen van alle equipment en de positionering van de equipment
  • Documentatie van equipment
  • Standaard specificatie beheer

Voordelen van een SLA voor Smart Site Data Control met IntES

De belangrijkste voordelen voor de plant owner zijn:

  • Reductie van overheadkosten en geen inzet of belasting van eigen personeel
  • Gestandaardiseerde aanpak voor het up to date maken en beheren van tekeningen en documenten
  • Snelle en betrouwbare informatie die altijd direct beschikbaar en in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen is
  • Input voor aanpassingen of uitbreidingen in de plant
  • Beschikking over projectsupport voor het uitwerken van technische aanpassingen: van concept tot op detailniveau.

Doelstellingen

In deze tijden staan resources erg onder druk voor operationele taken op productiesites. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Denk aan de tijd die beschikbaar is voor een nieuw product-to-market.

Het is dan ook van cruciaal belang om uw site data goed georganiseerd te hebben. Hierdoor bent u in staat om snel en efficiënt met betrouwbare gegevens te werken.

Resultaat

IntES ondersteunt u op een kostenbesparende manier, zodat uw werknemers niet continu de archieven in hoeven te duiken. Wij ontzorgen u en helpen u om alle nieuwe aanpassingen op uw site in kaart te brengen.

Geïnteresseerd? Neem contact op met een lid van ons team voor meer informatie.