Gebouwen & gebouwgebonden installaties

Onze bouwkundig ingenieurs zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van de technische installaties in gebouwen. Hierbij letten we met name op de veiligheid, comfort en de milieuvriendelijke werking van deze installaties. Onze ingenieurs werken nauw samen met andere ingenieurs en bouwprofessionals, zoals architecten en quantity surveyors om een optimaal bouwtechnisch advies te kunnen geven. Zij hebben een grote invloed op het architectonisch ontwerp, de energie-efficiëntie en het binnenmilieu van een gebouw.

Ook kunnen zij lokale energieproductie of energiefaciliteiten op gemeenschapsschaal integreren. Denk bijvoorbeeld aan in de gevel geïntegreerde fotovoltaïsche energie en stadsverwarming. Het is duidelijk dat deze ingenieurs een belangrijke rol spelen in het bouwtechnisch advies, het ontwerp en de uitvoering van energie-efficiëntie in gebouwen, inclusief green buildings, passive houses, Plus-houses en Zero-energy-gebouwen.

 • Architectonisch ontwerp
 • Structureel ontwerp
 • Civiel ontwerp
 • Mechanisch en elektrisch ontwerp van gebouwen
 • Brandveilig ontwerp
 • Ontwerp utilities
 • 3D+ Ontwerp

Engineering consultancy op het gebied van architectuur, constructies en civiele techniek

 • Hoofdopzet
 • Architectuur van gebouwen
 • Gedetailleerd ontwerp van stalen bouwconstructies, leidingbruggen, stellingen, skids, trappenhuizen en dergelijke
 • Seismische en structurele analyse – dood, levend, wind
 • Ruime informatie van standaarddetails die op dit soort werk van toepassing zijn
 • IntES werkt volgens de laatste Britse normen, historische codes en normen en Eurocodes (waar van toepassing)
 • Innovatieve en constructieve oplossingen die werken rond een live (levend) plan
 • Civieltechnisch ontwerp van onder meer alle funderingen, wegen en drainage
 • Lasersurveys en -metingen
 • Ontwerp in verschillende stadia – haalbaarheid via gedetailleerde GA’s en definitief detailontwerp
 • Bouwtechnisch advies en beoordelingen waarbij andere disciplines en aannemers worden betrokken
 • Bouwondersteuning
 • Nauwe samenwerking met gespecialiseerde adviseurs op het gebied van geotechniek, QS, speciale coatings, bouwkunde en civiele techniek.

Bouwtechnisch Advies

Electrotechnical Installations

 • Stroomvoorziening: Hoofdverdeelkast (2), bekabeling, kabelgoten;
 • Verlichting;
 • DALI (Digital Adressable Lighting Interface)-besturingssysteem;
 • Communicatiesysteem;
 • Toegangscontrole systeem;
 • CCTV-ontwerp
 • Universeel databekabelingssysteem;
 • Aarden van apparatuur en gebouwen
 • Noodstroomvoorzieningen en aggregaten;
 • Automatisch (explosieveilig) brandalarmsysteem.

Mechanische Installaties

 • Luchttoevoer- en luchtafvoersystemen
 • Fan Coil-systemen
 • Afzuigsysteem
 • Koelwatersysteem
 • Brandblussers
 • Utilities voor het gebouw
 • Gebouwbeheersysteem

Sanitair

 • Drinkwatervoorziening, inclusief hydrofoor
 • Sanitair (grijs)watersysteem, inclusief hydrofoor
 • Proceswatersysteem, inclusief breektank en hydrofoor
 • Regenwaterafvoersysteem, inclusief regenwateropvang
 • Condensaatafvoer LBK’s en FCU’s
 • Riolering

Building Information Modeling (BIM) Consultancy

Building Information Modeling is een intelligent op 3D-modellen gebaseerd proces. Het biedt architectuur-, engineering- en bouwprofessionals het inzicht en de hulpmiddelen om gebouwen en infrastructuur efficiënter te plannen, te ontwerpen, te bouwen en te beheren. IntES past hiervoor de software van Autodesk toe. In onze projecten werken wij samen met verschillende partijen om ervoor te zorgen dat wij als team een gecoördineerd product afleveren. Waar nodig, zijn wij op verzoek van onze klanten flexibel in onze aanpak.

Neem contact op met ons team voor een aanpak op maat vanuit een klantgericht perspectief.