Engineering – Omvang van de scope

1. FEED & Detailed Design

Voordat wij een project starten, vragen wij u een conceptueel ontwerp op te stellen. Op basis hiervan maken wij een FEED & Detailed Design die voldoet aan de geldende normen. Deze engineeringdocumenten in het stadium van het Engineering Detailed Design zijn dusdanig gedetailleerd dat de voorbereiding van aanbestedingspakket(ten) goed uitgevoerd kan worden.

2. Beschrijving van procesgerelateerde utilities

In dit deel van de scope verstrekt u ons de voorlopige PFD’s en P&ID’s: de lijst van procesapparatuur met basisgegevens.

De voorlopige PFD’s en P&ID’s, de lijsten van procesapparatuur met basisgegevens, zullen door de klant worden verstrekt. De details van process equipment worden door IntES uitgevoerd, en het ontwerp verzekert een soepele uitwerking, veiligheid, onderhoud en bouwbaarheid. Op basis van de gedetailleerde informatie over de vereiste procesgerelateerde nutsvoorzieningen, integreren wij deze in de algemene nutsvoorzieningen van de fabriek.

Parallel met de ontwikkeling van de PFD’s stellen wij een HMB (Heat & Material Balance) op. Hiermee berekenen we het verbruik van de utilities, de afmetingen van de leidingen en ontwikkelen we de P&ID’s.

3. Procesengineering en -ontwerp

Het IntES-procesteam ontwerpt de onderstaande apparatuur en systemen:

 • Blenders;
 • Mengers;
 • Reactoren;
 • Vacuümpompen;
 • Condensors;
 • Persen voor mengers;
 • Losstations;
 • Stofverzamelsysteem;
 • Gecomprimeerde luchtsystemen;
 • Warm- en koelwatersysteem;
 • Stikstof-systeem;
 • Elektrische verwarming.

Ons procesteam zorgt ook voor:

 • Procesafzuiging en ventilatie in de productieruimte;
 • Stofopvang
 • Afvalgasemissiebehandeling.

4. Mechanische engineering en -ontwerp  

Ons mechanische team stelt de mechanische datasheets en specificaties op voor de zojuist vermelde procesapparatuur en de daarboven vermelde utilities.

Dit team houdt zich ook bezig met de voorbereiding van de aanvraag voor elk pakket, zodat deze toereikend is voor de aanbesteding van de apparatuur.

5. Civiele engineering en structuurontwerp

Om te voldoen aan de eisen van de klant en de lokale wetgeving, wordt de controle van het ontwerp van het RDF-gebouw door de verhuurder van het pand uitgevoerd.

De civiele coördinatie tussen gebouwontwerp en MEP-ontwerp verzekert ons dat er geen conflicten zullen plaatsvinden tussen bijvoorbeeld apparatuur, leidingwerk en civiele structuur. Ons ontwerp van de staalstructuur is essentieel voor het draagplatform van de materialen en de fundering.

6. Architect

Ondersteuningsdiscipline voor het creëren van 3D-modellen volgens de bouwarchitect. Dit vormt de basis voor het MEP-team om de apparatuur en leidingen te modelleren in het geval er een 3D-model wordt vereist door de klant. Het architectenteam ontwerpt ook het kantoor, het QA-lab, de machinekamerinrichting en de lay-out van de faciliteiten.

7. HVAC

Het HVAC-team ontwerpt het HVAC-systeem voor kantoor- en bouwruimten. Ook ontwerpen zij de noodzakelijk ventilatie voor het gebouw om te zorgen voor frisse luchtcirculatie.

Het HVAC-ontwerp moet de volgende deliverables bevatten.

 • HVAC-schematisch diagram
 • HVAC-layout
 • HVAC-specificatie
 • HVAC-installatiespecificaties
 • Bill of Quantity

8. Pijpleiding-engineering en -ontwerp

Voor het ontwerp van de pijpleidingen stelt IntES de vereiste documenten op:

 • Kernplan
 • Specificatie van de leidingen
 • Datasheets van afsluiters en speciale onderdelen
 • Lay-out van de apparatuur
 • Pijpleidingschema
 • Details van de pijpleidingondersteuning
 • Pijpleiding-isometrie
 • Bill of Quantity

9. Elektro engineering en -ontwerp

Het ontwerp van de verlichting voor de binnen- en buitenkant van het gebouw wordt verzorgd door de verhuurder. Wij nemen het elektrisch ontwerp voor het proces en de uitrusting voor onze rekening:

 • Algemene specificatie voor elektriciteit;
 • Single line-schema;
 • Lay-out van de elektrische uitrusting;
 • Lay-out van de hoofdkabels, kabelgoten, stroom, elektriciteit en dergelijke;
 • Aardingssysteem;
 • Stroom- en besturingskabelontwerp voor onder meer elektriciteit en verlichting;
 • Substation en bedieningspanelen;
 • Specificaties van de bevestigingstekeningen, datasheets, de kabellijst en andere specificaties
 • Bill of Quantity.
 • Het verlichtingsontwerp dat door de verhuurder wordt uitgevoerd, wordt door ons team herzien en wij zullen hierop ook aanbevelingen doen.

  10. Instrumentatie & Controle

  Voor het ontwerp van de Instrumentatie & Controle stelt IntES de vereiste documenten op:

  • Instrument index & I/O lijst
  • Datasheet voor de instrumenten
  • Aansluitingslijst van de bedrading
  • Kabelschema van de instrumenten
  • Hoofdkabel-routing
  • Specificaties van de instrument-installatie
  • Bill of Quantity
  • De onderstaande optionele diensten voor engineeringontwerp worden uitgevoerd door IntES:

  11. Brandbestrijding

  IntES ontwerpt het brandbeveiligingssysteem.

  12. 3D-modellering

  Als optie bieden wij een uitgebreid aanbod van 3D-modelleringsdiensten:

  • Voorbereidende 3D-modellering voor de architect, wat afdoende voor het MEP-team is om te modelleren voor de clash check.
  • 3D-modellen van apparatuur (procesapparatuur en utilities)
  • 3D-modellen van pijpleidingen
  • 3D-modellen van HVAC
  • 3D-modellen van structuren
  • 3D-modellen van elektriciteit en kabelgoten

  13. Een fulltime engineer (vertegenwoordiger van de klant) voor de coördinatie en supervisie tijdens het engineering-ontwerp en de bouw van civiele werken (verhuurder)

  Wij bieden u aan om gebruik te maken van onze civiel- en bouwkundig engineer. Deze engineer zal de rol van klantvertegenwoordiger op zich nemen en zich bezighouden met de monitoring, controle en coördinatie tijdens de engineeringontwerp- en bouwfase van CSA. Hij of zij controleert en rapporteert rechtstreeks aan de klant over alle technische activiteiten van de verhuurder. De engineer is ook verantwoordelijk voor de coördinatie tussen civiel, proces, MEP en het ontwerp van de utility services.

Neem contact op met ons team voor een aanpak op maat vanuit een klantgericht perspectief.