Ons beheer van Health, Safety and Environment (HSE)

Na jarenlange ervaring in project- en bouwmanagement, hebben wij het Health, Safety en Environment (HSE)-managementsysteem opgezet. Dit systeem is ontwikkeld op basis van de kennis en ervaring die we met elkaar hebben opgedaan tijdens het werken in een internationale engineering consultancy-omgeving.

IntES Health, Safety and Environment helmet on grass
IntES ziet de morele en wettelijke verantwoordelijkheid om werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Daarom zetten wij ons in om activiteiten op zo’n manier uit te voeren dat de gezondheid en veiligheid van alle medewerkers, klanten, aannemers en bezoekers altijd gewaarborgd is.

IntES zorgt voor:

  • Naleving van wettelijke gedragscodes, normen in de industrie en toepasbare eisen van onze klanten.
  • Voldoende middelen om veilige werksystemen in stand te houden.
  • Het vaststellen van meetbare doelstellingen die op de voortdurende verbetering en op het elimineren van werkgerelateerde schade, letsel en ziektes zijn gericht.
  • De identificatie en beoordeling van veiligheidsrisico’s en voor het uitvoeren van controles op operationele processen.
  • De verstrekking van relevante informatie, instructies, training en supervisie over veiligheid op het werk aan management, werknemers, klanten, aannemers en bezoekers – voor zover dit nodig is om hun veiligheid te waarborgen.
  • Overleg met werknemers over alles rondom gezondheid op het werk.
  • Het bieden van ondersteuning en middelen aan managers, supervisors en werknemers. Dit helpt hen bij het vervullen van hun wettelijke veiligheidstaken en het houdt hen verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

Om onze veiligheidsdoelstellingen op de werkplek te blijven behalen, hebben we een managementsysteem voor Health, Safety en Environment (HSE) geïmplementeerd.

Health, Safety and Environment Managment Objectives

Alle medewerkers van IntES zijn verantwoordelijk voor:

  • het zorgen voor de gezondheid en veiligheid van andere mensen die mogelijk door hun werk worden beïnvloed;
  • het bijhouden en melden van veiligheidsrisico’s die zij identificeren;
  • het naleven van alle veiligheidsprocedures, -regels en veilige werksystemen op de werkvloer.

Dit veiligheidsbeleid is ook van toepassing op werknemers en aannemers die op locatie of bij klanten werken. Het IntES-management staat volledig achter dit veiligheidsbeleid en het geïmplementeerde veiligheidsmanagementsysteem. Het is de verantwoordelijkheid van al onze medewerkers om ervoor te zorgen dat dit beleid wordt begrepen, geïmplementeerd en nageleefd op alle niveaus binnen ons bedrijf.

IntES biedt engineering services aan in de volgende markten: energie, industrie, agro, food & beverages, fijnchemie en farmaceutische industrie.